Wpis do księgi wieczystej krok po kroku

wpis do księgi wieczystej

Księgi wieczyste są rodzajem rejestru publicznego zawierającym informacje dotyczące stanu prawnego nieruchomości i gwarantującym bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami. Księgi wieczyste stanowią tzw. “rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych”. Oznacza to, że osoba, która kupiła nieruchomość od osoby, która w dacie zawarcia transakcji była w tej księdze wieczystej wpisana jako właściciel, nie może ponieść żadnych negatywnych konsekwencji, gdyby w przyszłości okazało się, że osoba sprzedająca w rzeczywistości nie była właścicielem nieruchomości. Przy obrocie nieruchomościami wpis do księgi wieczystej odgrywa bardzo ważną rolę. W artykule opiszemy kto może dokonać wpisów do księgi wieczystej, jak to zrobić oraz jak przebiega postępowanie o wpis do księgi wieczystej.

Kto może dokonać wpisu do księgi wieczystej?

Wpisu do księgi wieczystej może dokonać właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości. Może go dokonać także osoba, na rzecz której dany wpis ma zostać dokonany. Wierzyciel jest również uprawniony do dokonania wpisu, pod warunkiem, że przysługuje mu prawo, które może być ujawnione w księdze wieczystej.

Jak dokonać wpisu do księgi wieczystej?

Aby dokonać wpisu do księgi wieczystej należy złożyć wypełniony wniosek KW-WPIS w wydziale ksiąg wieczystych właściwego (według miejsca położenia nieruchomości) sądu rejonowego oraz uiścić opłatę sądową. Do wniosku trzeba dołączyć także dokumenty (w oryginale(!)) stanowiące podstawę dla dokonywanego wpisu np. akt notarialny, decyzję administracyjną lub orzeczenie sądu.

Wpisu do księgi wieczystej dokonuje się w postępowaniu nieprocesowym, w ramach którego sąd bada treść i formę wniosku oraz dołączonych do niego dokumentów, a także księgi wieczystej. Co istotne, sąd może odmówić dokonania wpisu w przypadku stwierdzenia sprzeczności między księgą wieczystą a dokumentem stanowiącym podstawę wpisu.

Znajdź pomoc prawną na TuPrawnik.pl

Szukasz prawnika, który pomoże Ci przy złożeniu wniosku o wpis do księgi wieczystej? A może potrzebujesz innego rodzaju pomocy prawnej, związanej ze swoją nieruchomością?Opisz swój przypadek i otrzymaj oferty od najlepszych specjalistów – porównaj ceny, reputację prawników i zakres pomocy prawnej. Sam decydujesz, która z nich spełnia Twoje oczekiwania – WEJDŹ TUTAJ I OPISZ SWOJĄ SPRAWĘ.

*Zależy Ci na czasie i potrzebujesz szybkiej konsultacji prawnej? Znajdziemy dla Ciebie najlepszego prawnika. Wystarczy krótki opis sprawy, aby w zaledwie kilka godzin otrzymać telefon z rozwiązaniem swojego problemu. Sprawdź i przekonaj się sam: WEJDŹ TUTAJ.

Usługę dokonania wpisu w księdze wieczystej możesz zamówić także bezpośrednio na TuPrawnik.pl

Skorzystaj z usług prawnych w stałych cenach