Wszystko, co powinieneś wiedzieć o KRS

wszystko co powinieneś wiedzieć o KRS

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) jest rodzajem rejestru publicznego prowadzonego przez wybrane sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości w systemie teleinformatycznym.

Czym jest KRS?

Krajowy Rejestr Sądowy składa się z rejestru przedsiębiorców, stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych. Należą do niego także fundacje, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i rejestry dłużników niewypłacalnych. Rejestr jest jawny, a prawo dostępu do danych zawartych w KRS – podobnie jak otrzymania z niego odpisów, wyciągów, zaświadczeń i informacji – posiada każdy.

Kto podlega obowiązkowi wpisu do KRS?

Obowiązkowi wpisu do KRS nie podlegają wszyscy przedsiębiorcy – jest to uzależnione od wybranej formy działalności. Wszystkie spółki prawa handlowego uregulowane w Kodeksie Spółek Handlowych podlegają obowiązkowemu wpisowi w rejestrze przedsiębiorców, który jest prowadzony jako jeden z rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego.

Obowiązek zarejestrowania się w rejestrze spoczywa na:

 • spółkach jawnych,
 • spółkach partnerskich,
 • spółkach komandytowych,
 • spółkach komandytowo-akcyjnych,
 • spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółkach akcyjnych,
 • spółkach europejskich,
 • spółdzielniach,
 • spółdzielniach europejskich,
 • przedsiębiorstwach państwowych,
 • instytutach badawczych,
 • towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych,
 • towarzystwa reasekuracji wzajemnej,
 • oddziałach przedsiębiorstw zagranicznych działających na terytorium Polski,
 • głównych oddziałach zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
 • głównych oddziałach zagranicznych zakładów reasekuracji,
 • instytucjach gospodarki budżetowej.

Ponadto, obowiązek wpisu do rejestru przedsiębiorców posiadają także inne osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą, które podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Brak wpisu do KRS – konsekwencje

Co w przypadku, kiedy nie dopełnimy obowiązku rejestracji w KRS? Podmioty zobligowane otrzymują wezwanie do dopełnienia obowiązku w terminie 7 dni pod rygorem kary grzywny.  Nadawcą wezwania jest sąd rejestrowy, pod którego jurysdykcje podlega dany podmiot. W przypadku uchylania się od obowiązku rejestracji w KRS, sankcja będzie ponawiana. Ostatecznym rozwiązaniem jest – poza nałożeniem kary grzywny – ustanowienie likwidatora bądź też wydanie orzeczenia o rozwiązaniu podmiotu podlegającemu wpisowi.

Potrzebujesz pomocy przy rejestracji Twojej spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym?

W ramach usług prawnych w stałych cenach, możemy Ci zaproponować pomoc doświadczonych prawników przy rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Pomożemy i przygotujemy potrzebne dokumenty do otwarcia i przeprowadzenia postępowania rejestracyjnego. Nie będziesz musiał się o nic martwić. Gwarantujemy pełen profesjonalizm i szybkość działania w tej sprawie. Zleć sprawę rejestracji już dziś na Tu Prawnik.pl i ciesz się rozpoczęciem swojej profesjonalnej działalności gospodarczej!

Znajdź pomoc prawną na TuPrawnik.pl

Szukasz prawnika, który pomoże Ci w rozwiązaniu Twojej sprawy?  Masz pytania z zakresu prawa spółek? Opisz swój przypadek i otrzymaj oferty od najlepszych specjalistów – porównaj ceny, reputację prawników i zakres pomocy prawnej. Sam decydujesz, która z nich spełnia Twoje oczekiwania – WEJDŹ TUTAJ I OPISZ SWOJĄ SPRAWĘ.

*Zależy Ci na czasie i potrzebujesz szybkiej konsultacji prawnej? Znajdziemy dla Ciebie najlepszego prawnika. Wystarczy krótki opis sprawy, aby w zaledwie kilka godzin otrzymać telefon z rozwiązaniem swojego problemu. Sprawdź i przekonaj się sam: WEJDŹ TUTAJ.