JDG czy spółka z o.o. co wybrać?

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce może odbywać się w różnych formach. Tak naprawdę to od przedsiębiorcy i jego potrzeb zależy pod jaką postacią będzie prowadził swój biznes. Jednymi z najpopularniejszych form są spółki z o.o. oraz jednoosobowa działalność gospodarcza – która z nich jest lepsza?

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Działalność prowadzona w formie JDG jest dobrym rozwiązaniem dla początkujących przedsiębiorców. Rejestracja jednoosobowej działalności nie jest skomplikowana i można ją przeprowadzić zdalnie z dowolnego miejsca na świecie. Pamiętajmy, że JDG nie musi oznaczać prowadzenia firmy w pojedynkę, ponieważ dopuszczalne jest tutaj zatrudnianie innych osób.

Jednoosobowa działalność gospodarcza wiąże się oczywiście z koniecznością opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, przy czym przez pierwsze 6 miesięcy nowy przedsiębiorca może skorzystać ze specjalnej ulgi – będzie wówczas opłacał wyłącznie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Po upływie tego okresu może opłacać niższe składki do ZUS przez następne 2 lata. Dopiero po tym czasie przedsiębiorca przechodzi na tzw. duży ZUS.

Jednoosobowa działalność gospodarcza to duża swoboda w zakresie decyzyjności i ograniczenie formalności związanych z podejmowaniem decyzji w zakresie funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa. Dana osoba musi jednak pamiętać o konieczności odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. Jeśli przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT to także musi składać specjalne raporty JPK.

Jednoosobowa działalność gospodarcza może być prowadzona w zasadzie w każdej branży. Obecne przepisy przewidują od tej reguły tylko nieliczne wyjątki – np. działalność bankowa może być wykonywana wyłącznie w ramach spółki akcyjnej. To od przedsiębiorcy zależy jak szeroka będzie jego działalność i jak długo będzie trwała – zamknięcie przedsiębiorstwa jest równie proste jak i jego założenie.

Spółka z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do kapitałowych spółek prawa handlowego i może zostać założona dla dowolnie obranej działalności. Podmiot ten jest dużo bardziej skomplikowany, niż jednoosobowa działalność gospodarcza, lecz mimo tego nadal cieszy się sporą popularnością wśród polskich przedsiębiorców. Założenie spółki z o.o. wiąże się z koniecznością uzyskania wpisu w KRS, co jest możliwe tylko po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania sądowego. Inicjowane jest ono obecnie wyłącznie na drodze elektronicznej – poprzez system S24 albo Portal Rejestrów Sądowych.

Spółka z o.o. może być jednoosobowa, tj. może obejmować wyłącznie jednego wspólnika-założyciela. Nie ma oczywiście przeszkód, aby w późniejszym czasie spółka ta uległa powiększeniu. Założenie spółki z o.o. wymaga poniesienia pewnych kosztów, przede wszystkim związanych z wpisem nowego podmiotu do KRS oraz ogłoszenia tego faktu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (opłata wynosi 350 zł). Jeśli spółka będzie tworzona w formie notarialnej musimy doliczyć do tego także wynagrodzenie notariusza.

Prowadzenie działalności w formie spółki z o.o. wymaga większej znajomości przepisów – głównie Kodeksu postępowania handlowego. W praktyce wspólnicy muszą wybrać odpowiednie organy reprezentujące i zarządzające taką spółką, podejmować uchwały i stosowne decyzje oraz dbać o poprawną dokumentację księgową. Spółka z o.o. może oczywiście zatrudniać pracowników, jednak dla przedsiębiorcy będzie to oznaczało kolejne obowiązki.

Spółka z o.o. nie musi opłacać składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, musi jednak pamiętać o obowiązkowym CIT (podatku dochodowym od osób prawnych). Pamiętajmy, że stanowi ona odrębny byt prawny, co oznacza, że sama może zaciągać zobowiązania, nabywać prawa, pozywać i być pozywana. Zakres odpowiedzialności wspólników jest w tym przypadku ograniczony, choć nie oznacza to całkowitego wyłączenia takiej odpowiedzialności.

Zakończenie działalności prowadzonej w formie spółki z o.o. wiąże się z koniecznością przejścia przez procedurę likwidacyjną, często upadłościową. To z kolei oznacza postępowanie sądowe oraz koszty związane z całą sprawą.

Spółka z o.o. czy JDG?

Jednoosobowa działalności gospodarcza jest dobrym wyborem dla początkujących przedsiębiorców, którzy decydują się na prowadzenie niewielkich biznesów. Spółka z o.o. powinna zostać wybrana przez osobę, która posiada już pewne doświadczenie na rynku i odpowiednią wiedzę. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby młody przedsiębiorca od razu wybrał na formę swojej działalności właśnie spółkę z o.o. – nie jest to jednak zbyt często praktykowane.

Spółka z o.o. to z jednej strony niższe koszty działalności, z drugiej jednak większa ilość procedur do przeprowadzania. JDG jest prostsza, jednak najczęściej ograniczona jeśli chodzi o możliwość rozwoju i inwestycji. Pamiętajmy jednak, że jednoosobowa działalność gospodarcza może być w każdej chwili przekształcona w inną formę biznesową, w tym w spółkę z o.o.

Pozostałe artykuły