Analiza umowy kredytu frankowego

    W ramach usługi otrzymujesz:

  • kompleksową analizę umowy kredytu CHF dokonaną pod kątem stwierdzenia występowania w niej postanowień niedozwolonych,
  • wskazanie możliwych dróg rozstrzygnięcia sprawy - prezentację taktyki procesowej z podziałem na wariant dotyczący nieważności umowy kredytu i wariant dotyczący jej odfrankowienia,
  • wstępne wyliczenie wysokości Twoich roszczeń względem banku zarówno w przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytu, jak i jej odfrankowienia przez sąd
  • wycenę dalszego poprowadzenia sprawy w Twoim konkretnym przypadku
  • Czas realizacji: 1 - 2 dni roboczych od momentu przesłania umowy kredytu CHF