Sporządzenie pełnomocnictwa

    W cenie usługi otrzymujesz:

  • przygotowany w oparciu o Twoje instrukcje projekt pełnomocnictwa,
  • gwarancję skutecznego umocowania w oparciu o zgodność dokumentu z wymogami formalnymi,
  • godzina konsultacji z prawnikiem sporządzającym projekt.

    Cena nie zawiera:

  • ewentualnych kosztów notarialnych sporządzenia pełnomocnictwa.

    Czas realizacji: od 1 do 3 dni roboczych