Przygotowanie protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników / Akcjonariuszy (do pięciu uchwał)

    W cenie usługi otrzymujesz:

  • gotowy do podpisu protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników / Akcjonariuszy, obejmujący wszystkie wymagane prawem elementy dla ważnego odbycia Zgromadzenia i skutecznego powzięcia na nim uchwał,
  • gotowe do podjęcia projekty uchwał wedle Twoich wskazówek (maksymalnie 5 uchwał),
  • jedną godzinę konsultacji z prawnikiem sporządzającym protokół.

    Czas realizacji: od 1 do 5 dni roboczych