Przygotowanie protokołu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników / Akcjonariuszy

    W cenie usługi otrzymujesz:

  • gotowy do podpisu protokół Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników / Akcjonariuszy obejmujący wszystkie wymagane prawem elementy dla zatwierdzenia roku finansowego w spółce kapitałowej oraz udzielenie absolutorium członkom organów,
  • gotowe do podjęcia projekty uchwał wymaganych dla zatwierdzenia roku obrotowego w spółce kapitałowej oraz udzielenia absolutorium członkom organów.

    Czas realizacji: od 1 do 5 dni roboczych