Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej

  W cenie usługi otrzymujesz:

 • wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej dotyczących rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej,
 • rejestrację jednoosobowej działalności gospodarczej w Urzędzie Skarbowym,
 • rejestrację jednoosobowej działalności gospodarczej w Głównym Urzędzie Statystycznym,
 • rejestrację jednoosobowej działalności gospodarczej jako podatnika podatku VAT (opcjonalnie), wraz ze wskazaniem właściwego urzędu, skarbowego – wypełnienie i złożeni formularza zgłoszeniowego VAT-R,
 • pełnomocnictwo dla prawnika do zarejestrowania jednoosobowej działalności gospodarczej.

  Cena nie zawiera:

 • opłat pocztowych wysyłki wniosku,
 • konsultacji prawnej.

  Czas realizacji: od 1 do 4 dni roboczych