Sporządzenie pisma z reklamacją

  W cenie usługi otrzymujesz:

 • profesjonalnie sporządzoną reklamację do wydrukowania na papierze firmowym kancelarii prawnej,
 • jedną godzinę konsultacji z prawnikiem sporządzającym reklamację,
 • pełnomocnictwo dla prawnika do podpisania reklamacji.

  Cena nie zawiera:

 • opłat pocztowych wysyłki reklamacji,
 • negocjacji z podmiotem do którego się składa reklamację,
 • prowadzenia sprawy wszczętej przez złożenie reklamacji, w tym dalszych pism,
 • oceny zasadności Twojej reklamacji.

  Czas realizacji: od 1 do 3 dni roboczych