Sprawdzenie umowy pożyczki

  W cenie usługi otrzymujesz:

 • sprawdzenie otrzymanego przez Ciebie projektu umowy pożyczki pod kątem zgodności z prawem (w szczególności zawierania przez nią częstych w umowach pożyczki proponowanych przez firmy pożyczkowe tzw. klauzul abuzywnych), zgodności z najlepszymi standardami rynkowymi,
 • odzwierciedlenie w projekcie Twoich oczekiwań / ustaleń,
 • sprawdzenie zgodności zaproponowanego oprocentowania z przepisami o odsetkach maksymalnych,
 • przygotowanie poprawionej wersji projektu umowy pożyczki,
 • jedną godzinę konsultacji z prawnikiem sprawdzającym projekt,
 • pewność zabezpieczenia Twoich praw i żywotnych interesów.

  Cena nie zawiera:

 • negocjacji z pożyczkodawcą.

  Czas realizacji: od 1 do 5 dni roboczych