Przygotowanie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub statutu spółki akcyjnej (wersja prosta)

    W cenie usługi otrzymujesz:

  • gotowy do podpisania projekt umowy spółki / statutu przygotowany na bazie Twoich wytycznych przekazanych w ramach konsultacji prawnikowi sporządzającemu projekt,
  • jedną godzinę konsultacji z prawnikiem sporządzającym projekt.

    Czas realizacji: od 2 do 7 dni roboczych