Przygotowanie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub statutu spółki akcyjnej (wersja rozszerzona)

    W cenie usługi otrzymujesz:

  • gotowy do podpisania projekt umowy lub statutu przygotowany na bazie Twoich założeń przekazanych w ramach konsultacji prawnikowi sporządzającemu projekt,
  • do czterach godziny konsultacji z prawnikiem sporządzającym projekt lub udziału prawnika sporządzającego projekt w negocjacjach / ustaleniach brzmienia umowy / statutu z osobami trzecimi.

    Czas realizacji: od 2 do 7 dni roboczych

Cena: 1 349,00 PLN

Zamawiam usługę Powrót do listy