Dokonanie wpisu w księgach wieczystych

    W cenie usługi otrzymujesz:

  • wypełnienie i złożenie formularza wpisu w księdze wieczystej wraz ze skompletowaniem niezbędnych załączników,
  • szczegółowe instrukcje co do wysokości i sposobu wniesienia opłaty sądowej,
  • pełnomocnictwo dla prawnika do dokonania wpisu.

    Cena nie zawiera:

  • opłat pocztowych wysyłki wniosku,
  • kosztów sądowych,
  • sprawdzenia / weryfikacji zasadności wniosku.

    Czas realizacji: od 1 do 4 dni roboczych