Dokonanie wpisu w księgach wieczystych

  W cenie usługi otrzymujesz:

 • wypełnienie i złożenie formularza wpisu w księdze wieczystej wraz ze skompletowaniem niezbędnych załączników,
 • szczegółowe instrukcje co do wysokości i sposobu wniesienia opłaty sądowej,
 • pełnomocnictwo dla prawnika do dokonania wpisu.

  Cena nie zawiera:

 • opłat pocztowych wysyłki wniosku,
 • kosztów sądowych,
 • sprawdzenia / weryfikacji zasadności wniosku.

  Czas realizacji: od 1 do 4 dni roboczych